LOYCUS Slovakia, s.r.o.

Optimalizácia, revitaliácia a rozvoj firiem.

 

Máme chuť zlepšovať.

My v spoločnosti LOYCUS Slovakia milujeme svoju prácu. Každý deň totiž pomáhame majiteľom firiem, podnikateľom a zamestnancom, ktorým skutočne záleží na tom, aby boli úspešní. Sú to ľudia, ktorí obetujú svojej práci množstvo času, kvantum energie a často aj veľký kus svojho osobného života. Za svoj prístup majú náš veľký rešpekt a úprimný obdiv. Zároveň cítime zodpovednosť, rešpektujeme individuálne potreby a podporujeme záujmy našich klientov. K našej práci vždy pristupujeme s úprimným záujmom pomôcť a prinášať našim klientom len skutočné hodnoty.

Rýchlo a efektívne.

Zlepšenia v oblasti ľudského faktora nemusia byť dlhé, zložité a únavné. Naši klienti už dávno vedia, že efektívne zmeny môžu nastať veľmi rýchlo, sú relatívne jednoduché a sprevádzané príjemnými pocitmi. Dôležité je vedieť, čo je potrebné zmeniť a ako tie zmeny úspešne dosiahnuť. Na osobné stretnutia vždy prinášame priateľskú atmosféru, pochopenie, otvorenosť a úprimný záujem pomôcť.

Najčastejšie typy služieb.

• Optimalizácia jednej alebo viacerých oblastí.

• Komplexná revitalizácia firmy v oblasti ľudského faktora.

• Riešenie krízových situácií z pohľadu ľudského faktora.

Dlhodobá spolupráca

• Strategický rozvoj firmy dôrazom na ľudský faktor.

• Dohľadovanie pozitívnych zmien po dobu 6 mesiacov.

• Priebežné operatívne konzultácie firemných aktivít a riešení.

S čím Vám radi pomôžeme.

• Chcete zvýšiť výkon a motivovanosť zamestnancov.
• Chcete zlepšiť úroveň riadenia a firemných procesov.
• Potrebujete zlepšiť prezentáciu Vašej firmy a marketing.
• Hľadáte nové a zaujímavé spôsoby rozvoja firemných aktivít.
• Vaša firma dlhodobo stagnuje a pokusy o rozvoj neboli úspešné.
• Vaša firma stráca schopnosť konkurovať a klesá jej podiel na trhu.
... a všetky ďalšie oblasti, v ktorých je ľudský faktor kľúčový.

Sami presne neviete, čo je potrebné zlepšiť?

Každý stav, aj ten nepriaznivý, je len následkom konkrétnych príčin. My sme schopní a pripravení pomôcť Vám tieto príčiny správne definovať a prijať potrebné opatrenia.

Na základe našej vstupnej analýzy spoľahlivo odhalíme všetky dôležité faktory, ktoré doteraz bránili Vášmu úspechu a pomôžeme Vám ich rýchlo a účinne napraviť.

 

Aj Vy môžete podnikať s ľahkosťou a tešiť sa na každý nový deň v práci.

Oblasti našich služieb.

Správanie zamestnancov
Vzťahy na pracovisku
Konflikty na pracovisku
Mobbing a bossing
Zvládanie stresu
Revitalizácia firmy
Motivácia zamestnancov
Firemné benefity
Work-Life Balance
Pracovný koučing
Vzdelávanie zamestnancov
Manažérske zručnosti
Obchodnícke zručnosti
Prezentačné zručnosti
Pracovný výkon
Marketingová komunikácia
Neuromarketing
Podpora predaja
Vernosť zákazníkov
Vzťahy s verejnosťou
Firemná komunikácia
Firemná prezentácia
Firemná identita
Firemná kultúra
Etický kódex
2017 © LOYCUS Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.